Đà Nẵng đang đối mặt nhiều thách thức

Việc kỷ luật 2 lãnh đạo Đà Nẵng đã phần nào khiến thành phố đối mặt với nhiều khó khăn. Ảnh: Tân Bí thư Thảnh uỷ Đà Nẵng - ông Trương Quang Nghĩa.
Việc kỷ luật 2 lãnh đạo Đà Nẵng đã phần nào khiến thành phố đối mặt với nhiều khó khăn. Ảnh: Tân Bí thư Thảnh uỷ Đà Nẵng - ông Trương Quang Nghĩa.
Việc kỷ luật 2 lãnh đạo Đà Nẵng đã phần nào khiến thành phố đối mặt với nhiều khó khăn. Ảnh: Tân Bí thư Thảnh uỷ Đà Nẵng - ông Trương Quang Nghĩa.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top