Đà Nẵng đã quá tải ở các khu cách ly y tế tập trung

Đà Nẵng tạm đóng 2 cầu qua sông Hàn là cầu Thuận Phước và cầu Sông Hàn từ ngày 6.8. Ảnh: Thanh Chung
Đà Nẵng tạm đóng 2 cầu qua sông Hàn là cầu Thuận Phước và cầu Sông Hàn từ ngày 6.8. Ảnh: Thanh Chung
Đà Nẵng tạm đóng 2 cầu qua sông Hàn là cầu Thuận Phước và cầu Sông Hàn từ ngày 6.8. Ảnh: Thanh Chung
Lên top