Đà Nẵng đã có 90% dữ liệu dân cư để thay sổ hộ khẩu giấy

Đà Nẵng đã có 90% dữ liệu dân cư thay sổ hộ khẩu giấy. Ảnh: TT
Đà Nẵng đã có 90% dữ liệu dân cư thay sổ hộ khẩu giấy. Ảnh: TT
Đà Nẵng đã có 90% dữ liệu dân cư thay sổ hộ khẩu giấy. Ảnh: TT
Lên top