Đà Nẵng: Cộng đồng người Cơ Tu được tặng khóa đào tạo truyền nghề điêu khắc

Liên hoan văn hóa thể thao và phục dựng lễ hội truyền thống của người Cơ Tu năm 2019 diễn ra vào ngày 4.10. ảnh: H.Vinh
Liên hoan văn hóa thể thao và phục dựng lễ hội truyền thống của người Cơ Tu năm 2019 diễn ra vào ngày 4.10. ảnh: H.Vinh
Liên hoan văn hóa thể thao và phục dựng lễ hội truyền thống của người Cơ Tu năm 2019 diễn ra vào ngày 4.10. ảnh: H.Vinh
Lên top