Đà Nẵng công bố điểm thi lớp 10 tối 25.6, thí sinh có 3 cách tra cứu điểm

Đà Nẵng công bố điểm thi lớp 10 tối 25.6, thí sinh có 3 cách tra cứu điểm. Ảnh: TT
Đà Nẵng công bố điểm thi lớp 10 tối 25.6, thí sinh có 3 cách tra cứu điểm. Ảnh: TT
Đà Nẵng công bố điểm thi lớp 10 tối 25.6, thí sinh có 3 cách tra cứu điểm. Ảnh: TT
Lên top