Đà Nẵng có tân Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Đà Nẵng có tân Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Ảnh: Thanh Thuỷ
Đà Nẵng có tân Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Ảnh: Thanh Thuỷ
Đà Nẵng có tân Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Ảnh: Thanh Thuỷ
Lên top