Đà Nẵng: Có dấu hiệu khan hiếm khẩu trang, nhiều cửa hàng đẩy giá lên cao

Giá khẩu trang bị tại Đà Nẵng đẩy cao, có nơi nguồn hàng bỗng dưng bị tắc. Ảnh: Thuỳ Trang
Giá khẩu trang bị tại Đà Nẵng đẩy cao, có nơi nguồn hàng bỗng dưng bị tắc. Ảnh: Thuỳ Trang
Giá khẩu trang bị tại Đà Nẵng đẩy cao, có nơi nguồn hàng bỗng dưng bị tắc. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top