Đà Nẵng chuyển 1.000 liều vaccine của công an cho shipper

Đà Nẵng ưu tiên tiêm vaccine cho shipper công nghệ. Ảnh: Thanh Chung
Đà Nẵng ưu tiên tiêm vaccine cho shipper công nghệ. Ảnh: Thanh Chung
Đà Nẵng ưu tiên tiêm vaccine cho shipper công nghệ. Ảnh: Thanh Chung
Lên top