Đà Nẵng chuẩn bị hợp nhất ba văn phòng, thay đổi nhiều vị trí nhân sự

HĐND Đà Nẵng chuẩn bị có kỳ họp bất thường với nhiều thay đổi nhân sự thành phố. Ảnh: TT
HĐND Đà Nẵng chuẩn bị có kỳ họp bất thường với nhiều thay đổi nhân sự thành phố. Ảnh: TT
HĐND Đà Nẵng chuẩn bị có kỳ họp bất thường với nhiều thay đổi nhân sự thành phố. Ảnh: TT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top