Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đà Nẵng: Chưa thu hồi được 3 dự án của Vũ "nhôm” vì chưa phê duyệt quy hoạch

Dự án bến du thuyền của Vũ "nhôm" là một trong những dự án Đà Nẵng muốn thu hồi
Dự án bến du thuyền của Vũ "nhôm" là một trong những dự án Đà Nẵng muốn thu hồi