Đà Nẵng chưa cấp phép cho các nhóm, cá nhân chở dân các tỉnh về quê

Điểm hỗ trợ xăng miễn phí người lao động các tỉnh phía Nam về quê ở hầm Hải Vân của Công đoàn Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Hùng
Điểm hỗ trợ xăng miễn phí người lao động các tỉnh phía Nam về quê ở hầm Hải Vân của Công đoàn Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Hùng
Điểm hỗ trợ xăng miễn phí người lao động các tỉnh phía Nam về quê ở hầm Hải Vân của Công đoàn Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Hùng
Lên top