Đà Nẵng chủ động ứng phó coronavirus, Nhà thờ Chính tòa không đón du khách

Lên top