Đà Nẵng: Chớm hạ đã đối mặt nguy cơ thiếu nước

Thủy điện Đắk My 4 đã cắt tiệt nguồn cung của dòng Đắk My - dòng chính sông Vu Gia, gây thiếu nước sinh hoạt cho Đà Nẵng
Thủy điện Đắk My 4 đã cắt tiệt nguồn cung của dòng Đắk My - dòng chính sông Vu Gia, gây thiếu nước sinh hoạt cho Đà Nẵng
Thủy điện Đắk My 4 đã cắt tiệt nguồn cung của dòng Đắk My - dòng chính sông Vu Gia, gây thiếu nước sinh hoạt cho Đà Nẵng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top