Đà Nẵng cho phép nhiều trường hợp được hoạt động trở lại sau ngày 5.9

Đà Nẵng nới lỏng biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, một số trường hợp được hoạt động trở lại. Ảnh: Thanh Chung
Đà Nẵng nới lỏng biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, một số trường hợp được hoạt động trở lại. Ảnh: Thanh Chung
Đà Nẵng nới lỏng biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, một số trường hợp được hoạt động trở lại. Ảnh: Thanh Chung
Lên top