Đà Nẵng cho phép người dân quay trở lại thành phố

Từ ngày 28.8, Đà Nẵng cho phép người dân quay trở lại thành phố. Ảnh: Hữu Long
Từ ngày 28.8, Đà Nẵng cho phép người dân quay trở lại thành phố. Ảnh: Hữu Long
Từ ngày 28.8, Đà Nẵng cho phép người dân quay trở lại thành phố. Ảnh: Hữu Long
Lên top