Đà Nẵng cho phép công trình dân dụng thi công trở lại

Đà Nẵng cho phép công trình dân dụng thi công trở lại. Ảnh: TT
Đà Nẵng cho phép công trình dân dụng thi công trở lại. Ảnh: TT
Đà Nẵng cho phép công trình dân dụng thi công trở lại. Ảnh: TT
Lên top