Đà Nẵng cho phép chợ truyền thống hoạt động trở lại

Đà Nẵng cho phép chợ truyền thống hoạt động trở lại nhưng đảm bảo công tác phòng chống dịch. Ảnh: Lan Anh
Đà Nẵng cho phép chợ truyền thống hoạt động trở lại nhưng đảm bảo công tác phòng chống dịch. Ảnh: Lan Anh
Đà Nẵng cho phép chợ truyền thống hoạt động trở lại nhưng đảm bảo công tác phòng chống dịch. Ảnh: Lan Anh
Lên top