Đà Nẵng cho người lao động vay 100 triệu đồng, những ai được vay?

Người lao động ngành du lịch Đà Nẵng vẫn chưa biết điều kiện để được vay 100 triệu đồng hỗ trợ theo chủ trương của thành phố. Ảnh: Tường Minh
Người lao động ngành du lịch Đà Nẵng vẫn chưa biết điều kiện để được vay 100 triệu đồng hỗ trợ theo chủ trương của thành phố. Ảnh: Tường Minh
Người lao động ngành du lịch Đà Nẵng vẫn chưa biết điều kiện để được vay 100 triệu đồng hỗ trợ theo chủ trương của thành phố. Ảnh: Tường Minh
Lên top