Đà Nẵng cho người lao động nghỉ làm việc ngày 28.10 để phòng chống bão số 9

Người dân Đà Nẵng chằng buộc lại nhà cửa chống bão số 9. Ảnh CV
Người dân Đà Nẵng chằng buộc lại nhà cửa chống bão số 9. Ảnh CV
Người dân Đà Nẵng chằng buộc lại nhà cửa chống bão số 9. Ảnh CV
Lên top