Đà Nẵng cho học sinh lớp 12 nghỉ học, kêu gọi dân không tích trữ lương thực

Đà Nẵng cho học sinh 12 nghỉ học, kêu gọi dân không tích trữu lương thực
Đà Nẵng cho học sinh 12 nghỉ học, kêu gọi dân không tích trữu lương thực
Đà Nẵng cho học sinh 12 nghỉ học, kêu gọi dân không tích trữu lương thực
Lên top