Đà Nẵng: Chính quyền đang thay việc doanh nghiệp, mong dân đồng thuận

Hơn 80% người dân Đà Nẵng ủng hộ các biện pháp siết chặt phòng dịch của Đà Nẵng. Ảnh: T.C
Hơn 80% người dân Đà Nẵng ủng hộ các biện pháp siết chặt phòng dịch của Đà Nẵng. Ảnh: T.C
Hơn 80% người dân Đà Nẵng ủng hộ các biện pháp siết chặt phòng dịch của Đà Nẵng. Ảnh: T.C
Lên top