Đà Nẵng chi hơn 120 tỉ hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19

Đà Nẵng chi hơn 120 tỉ hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng chi hơn 120 tỉ hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng chi hơn 120 tỉ hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top