Đà Nẵng chi gần 1.500 tỉ đồng cải thiện môi trường nước quận Sơn Trà

Đà Nẵng đang đầu tư lại hệ thống thu gom nước thải các quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn để cứu du lịch biển. Ảnh: TT
Đà Nẵng đang đầu tư lại hệ thống thu gom nước thải các quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn để cứu du lịch biển. Ảnh: TT
Đà Nẵng đang đầu tư lại hệ thống thu gom nước thải các quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn để cứu du lịch biển. Ảnh: TT
Lên top