Đà Nẵng chi 100 tỉ đồng hỗ trợ tiền mặt cho người dân khu cách ly

Không chỉ nhận được hỗ trợ về nhu yếu phẩm, người dân còn được hỗ trợ tiền mặt trong thời gian cách ly. Ảnh: NHĐ
Không chỉ nhận được hỗ trợ về nhu yếu phẩm, người dân còn được hỗ trợ tiền mặt trong thời gian cách ly. Ảnh: NHĐ
Không chỉ nhận được hỗ trợ về nhu yếu phẩm, người dân còn được hỗ trợ tiền mặt trong thời gian cách ly. Ảnh: NHĐ
Lên top