Đà Nẵng: Cháy tàu cá trong đêm, thiệt hại hàng trăm triệu đồng

Hiện trường vụ cháy tàu cá trên sông Hàn.
Hiện trường vụ cháy tàu cá trên sông Hàn.
Hiện trường vụ cháy tàu cá trên sông Hàn.
Lên top