Đà Nẵng: Cháy tại công trình đang xây dựng

Khói bốc lên từ công trình tòa nhà DITP Trung Nam.
Khói bốc lên từ công trình tòa nhà DITP Trung Nam.
Khói bốc lên từ công trình tòa nhà DITP Trung Nam.
Lên top