Đà Nẵng: Cháy lớn tại căn hộ tầng 5 chung cư

Xe chữa cháy được điều đến hiện trường dập lửa.
Xe chữa cháy được điều đến hiện trường dập lửa.
Xe chữa cháy được điều đến hiện trường dập lửa.
Lên top