Đà Nẵng cấp căn cước công dân toàn thành phố, người dân cần lưu ý gì?

Đà Nẵng làm căn cước công dân toàn thành phố, người dân cần lưu ý  mang theo giấy tờ hồ sơ đầy đủ thông tin. Ảnh: TT
Đà Nẵng làm căn cước công dân toàn thành phố, người dân cần lưu ý mang theo giấy tờ hồ sơ đầy đủ thông tin. Ảnh: TT
Đà Nẵng làm căn cước công dân toàn thành phố, người dân cần lưu ý mang theo giấy tờ hồ sơ đầy đủ thông tin. Ảnh: TT
Lên top