Đà Nẵng: Cảnh báo khẩn cấp bão số 10, dự kiến xả lũ hồ thủy điện 25-300m3/s

Ảnh bão số 10 được chụp bằng vệ tinh lúc 10h30 ngày 14.9
Ảnh bão số 10 được chụp bằng vệ tinh lúc 10h30 ngày 14.9