Đà Nẵng cấm xe tay ga tại nhiều tuyến đường lên Sơn Trà

Đà Nẵng cấm xe tay ga lên Sơn Trà ở nhiều đoạn đường. Ảnh: VG
Đà Nẵng cấm xe tay ga lên Sơn Trà ở nhiều đoạn đường. Ảnh: VG
Đà Nẵng cấm xe tay ga lên Sơn Trà ở nhiều đoạn đường. Ảnh: VG
Lên top