Đà Nẵng cấm ra đường khi không có việc cần thiết kể từ trưa mai (22.7)

Từ ngày mai (22.7), người dân TP.Đà Nẵng ra đường phải có lý do cần thiết. Ảnh: HL
Từ ngày mai (22.7), người dân TP.Đà Nẵng ra đường phải có lý do cần thiết. Ảnh: HL
Từ ngày mai (22.7), người dân TP.Đà Nẵng ra đường phải có lý do cần thiết. Ảnh: HL
Lên top