Đà Nẵng "cấm biển", sẵn sàng sơ tán dân để ứng phó bão số 13

Đà Nẵng "cấm biển", sẵn sàng sơ tán dân để ứng phó bão số 13. Ảnh: Hữu Long
Đà Nẵng "cấm biển", sẵn sàng sơ tán dân để ứng phó bão số 13. Ảnh: Hữu Long
Đà Nẵng "cấm biển", sẵn sàng sơ tán dân để ứng phó bão số 13. Ảnh: Hữu Long
Lên top