Đà Nẵng cách ly thêm một khách đến từ Seoul có biểu hiện sốt

Đà Nẵng cách ly thêm một khách từ Seoul, Hàn Quốc nghi nhiễm COVID-19.
Đà Nẵng cách ly thêm một khách từ Seoul, Hàn Quốc nghi nhiễm COVID-19.
Đà Nẵng cách ly thêm một khách từ Seoul, Hàn Quốc nghi nhiễm COVID-19.
Lên top