Đà Nẵng cách ly thêm 1 bệnh viện để phòng COVID-19

Đà Nẵng cách ly thêm bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng. Ảnh: Hữu Long
Đà Nẵng cách ly thêm bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng. Ảnh: Hữu Long
Đà Nẵng cách ly thêm bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng. Ảnh: Hữu Long
Lên top