Đà Nẵng cách ly tập trung, xét nghiệm 4 lần với người về từ ổ dịch

Bệnh nhân khỏi COVID-19 nhưng lưu trú ở tỉnh khác phải tự trả chi phí di chuyển về địa phương. Ảnh: TT
Bệnh nhân khỏi COVID-19 nhưng lưu trú ở tỉnh khác phải tự trả chi phí di chuyển về địa phương. Ảnh: TT
Bệnh nhân khỏi COVID-19 nhưng lưu trú ở tỉnh khác phải tự trả chi phí di chuyển về địa phương. Ảnh: TT
Lên top