Đà Nẵng cách ly, giám sát y tế 29 người liên quan đến bệnh nhân ở Hà Nam

Đà Nẵng đã tăng cường các biện pháp chống COVID-19 trong cộng đồng. Anh: M.A
Đà Nẵng đã tăng cường các biện pháp chống COVID-19 trong cộng đồng. Anh: M.A
Đà Nẵng đã tăng cường các biện pháp chống COVID-19 trong cộng đồng. Anh: M.A
Lên top