Đà Nẵng cách ly bệnh nhi đến từ Vĩnh Phúc và một người về từ Hàn Quốc

Đà Nẵng cách ly một bệnh nhi đến từ Vĩnh Phúc,một khách về từ Hàn Quốc
Đà Nẵng cách ly một bệnh nhi đến từ Vĩnh Phúc,một khách về từ Hàn Quốc
Đà Nẵng cách ly một bệnh nhi đến từ Vĩnh Phúc,một khách về từ Hàn Quốc
Lên top