Đà Nẵng: Các chiến sĩ công an từ nơi có dịch về đều âm tính với SARS-CoV-2

Lên top