Đà Nẵng: Cá chết hàng loạt dạt vào bờ biển Nguyễn Tất Thành

Cá chết hàng loạt trôi dạt vào bờ biển Đã Nẵng
Cá chết hàng loạt trôi dạt vào bờ biển Đã Nẵng
Cá chết hàng loạt trôi dạt vào bờ biển Đã Nẵng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top