Đà Nẵng: Bỏ tuyến, chạy không đúng giờ, chủ xe buýt bị phạt

Xe buýt Quảng An thường xuyên bỏ tuyến, chậm tuyến.
Xe buýt Quảng An thường xuyên bỏ tuyến, chậm tuyến.
Xe buýt Quảng An thường xuyên bỏ tuyến, chậm tuyến.
Lên top