Đà Nẵng bổ sung loạt nhà cung ứng phục vụ lương thực khu cách ly

Việc cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân khu cách ly tại Đà Nẵng gặp khó khăn vì nhà cung ứng không đủ năng lực. Ảnh minh hoạ: TT
Việc cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân khu cách ly tại Đà Nẵng gặp khó khăn vì nhà cung ứng không đủ năng lực. Ảnh minh hoạ: TT
Việc cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân khu cách ly tại Đà Nẵng gặp khó khăn vì nhà cung ứng không đủ năng lực. Ảnh minh hoạ: TT
Lên top