Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Đà Nẵng bổ nhiệm Phó giám đốc Sở Nội vụ và Sở Giao thông vận tải

Đà Nẵng bổ nhiệm phó giám đốc Sở Nội vụ và Sở Giao thông vận tải. Ảnh: TT
Đà Nẵng bổ nhiệm phó giám đốc Sở Nội vụ và Sở Giao thông vận tải. Ảnh: TT
Đà Nẵng bổ nhiệm phó giám đốc Sở Nội vụ và Sở Giao thông vận tải. Ảnh: TT
Lên top