Đà Nẵng bổ nhiệm Phó giám đốc Sở Nội vụ và Sở Giao thông vận tải

Đà Nẵng bổ nhiệm phó giám đốc Sở Nội vụ và Sở Giao thông vận tải. Ảnh: TT
Đà Nẵng bổ nhiệm phó giám đốc Sở Nội vụ và Sở Giao thông vận tải. Ảnh: TT
Đà Nẵng bổ nhiệm phó giám đốc Sở Nội vụ và Sở Giao thông vận tải. Ảnh: TT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top