Đà Nẵng bắt đầu cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp

Ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đi làm thẻ căn cước công dân gắn chíp.
Ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đi làm thẻ căn cước công dân gắn chíp.
Ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đi làm thẻ căn cước công dân gắn chíp.
Lên top