Đà Nẵng bật chế độ phòng chống dịch ở mức cao

Đà Nẵng bật chế độ phòng chống dịch ở mức cao. Ảnh: Nại Hiên Đông
Đà Nẵng bật chế độ phòng chống dịch ở mức cao. Ảnh: Nại Hiên Đông
Đà Nẵng bật chế độ phòng chống dịch ở mức cao. Ảnh: Nại Hiên Đông
Lên top