Đà Nẵng bắn pháo hoa đêm giao thừa từ kinh phí xã hội hóa

Đà Nẵng bắn pháo hoa đêm giao thừa từ kinh phí xã hội hóa. Ảnh: Xuân Hậu
Đà Nẵng bắn pháo hoa đêm giao thừa từ kinh phí xã hội hóa. Ảnh: Xuân Hậu