Đà Nẵng: Bắn pháo hiệu báo bão số 12 kêu gọi tàu thuyền vào bờ trú ẩn

Lên top