Đà Nẵng bác thông tin di dời dân do đập ở Quảng Nam bị vỡ

Đà Nẵng bác thông tin di dời dân do đập ở Quảng Nam bị vỡ. Ảnh: Tiên Sa
Đà Nẵng bác thông tin di dời dân do đập ở Quảng Nam bị vỡ. Ảnh: Tiên Sa
Đà Nẵng bác thông tin di dời dân do đập ở Quảng Nam bị vỡ. Ảnh: Tiên Sa
Lên top