Đà Nẵng bác đề xuất xin vận chuyển hàng hóa trên sông Hàn

Đà Nẵng không khuyến khích phát triển vận chuyển hàng hóa trên sông Hàn. Ảnh: HL
Đà Nẵng không khuyến khích phát triển vận chuyển hàng hóa trên sông Hàn. Ảnh: HL
Đà Nẵng không khuyến khích phát triển vận chuyển hàng hóa trên sông Hàn. Ảnh: HL
Lên top