Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đà Nẵng: 60 tấn cá nuôi chết trắng sông Cổ Cò

Cá chết trắng ở các lồng bè của người dân trên sống Cổ Cò. Ảnh: NT
Cá chết trắng ở các lồng bè của người dân trên sống Cổ Cò. Ảnh: NT