Đà Nẵng: 57 công dân về từ Hàn Quốc hoàn thành 14 ngày cách ly

Hoàn thành 14 ngày cách ly, 57 công dân từ Hàn Quốc được về nhà
Hoàn thành 14 ngày cách ly, 57 công dân từ Hàn Quốc được về nhà
Hoàn thành 14 ngày cách ly, 57 công dân từ Hàn Quốc được về nhà
Lên top